POLITIKA ZASEBNOSTI

Splošne informacije

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih Sara Studio d.o.o. dobi o vas, kadar obiščete in uporabite našo spletno stran ali nam jih posredujete na drug način. Namen te Politike zasebnosti je posredovati informacije glede obdelave osebnih podatkov, kadar uporabljate našo spletno stran in z njo povezane storitve.

V podjetju Sara Studio d.o.o. cenimo vašo zasebnost, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo. Informacije, ki nam jih posredujete so varovane pred tretjimi nepooblaščenimi osebami, s čimer Vam zagotavljamo brezskrbno in nemoteno poslovanje z nami.

Splošne določbe

Naše spletne aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št. 181, ETS št. 185, ETS št. 189)) ter nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.).

Odgovorna oseba (v nadaljevanju Sara Studio ali upravljavec ali ponudnik) za obdelavo osebnih podatkov na podlagi 4. člena (7) GDPR je podjetje Sara Studio d.o.o., Partizanska cesta 37A, 6210 Sežana.

Sara Studio ne zbira vaših osebnih podatkov, razen, kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ob zanimanju za naše izdelke in z njimi povezane storitve, naročilu izdelkov ali storitev, prijavi na e-novice, s sodelovanjem v nagradni igri ipd.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali za namene oglaševanja tretjim osebam. Pogodbeni in zunanji partnerji bodo vaše osebne podatke prejele le na način, opisan v teh določbah o varstvu osebnih podatkov.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Kadar obiščete našo spletno stran in jo uporabljate samo za namene pridobivanja informacij, tj. se ne registrirate ali nam kakor koli drugače ne posredujete podatkov, zbiramo samo podatke, ki jih vaš brskalnik pošilja našemu strežniku. Ti podatki so tehnično nujni za prikaz spletne strani ter za zagotovitev stabilnosti in varnosti.

Zbrane podatke posredujemo v obdelavo pogodbenim izvajalcem (tj.  ponudnikom storitev gostovanja) v skladu z zahtevanimi nameni (za prikaz spletne strani in postavitev njene vsebine).
Pravna podlaga: Točka (b) Člena 6 (1) GDPR.

Ponudnik, skladno z nameni opredeljenimi v tej politiki zbira naslednje osebne podatke:

  • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, lokacija/naslov);
  • kontaktni podatki in podatki o komunikaciji z upravljavcem (e-poštni naslov (e-mail), telefonska številka, datum in vsebina poštne komunikacije, datum, ura in vsebina e-poštne komunikacije,
  • kanal oziroma kampanja – način pridobitve oziroma vir, preko katerega je posameznik prišel v stik z upravljavcem (spletna stran in oglasna kampanja, fizični razstavni prostor)
  • podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum in kraj nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov vgradnje, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
  • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu) ter podatke o uporabi (branju) prejetih sporočil (e-pošta) upravljavca.

Pravice uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki bodo obdelani, imate naslednje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, ki so zapisane v 15. členu in naslednjih členih GDPR:

  • pravica dostopa;
  • pravica do popravka in izbrisa;
  • pravica do omejitve obdelave;
  • pravica do prenosljivosti podatkov in
  • pravica do ugovora.

Če menite, da so z obdelavo vaših osebnih podatkov kršena zakonska določila, imate pravico do pritožbe pri organu za varstvo podatkov (t.j. Informacijski pooblaščenec RS).

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko brez zadržkov obrnete na nas. Pišite nam na info@sarastudio.si . Na podlagi vaše zahteve vam bomo podali ustrezna pojasnila – pisno in v skladu s predpisi.

Soglasje in pravica do priklica obdelave osebnih podatkov

Če je za obdelavo/uporabo vaših osebnih podatkov potrebno soglasje, jih bomo obdelovali/uporabljali šele potem, ko pridobimo vaše izrecno soglasje. Svoje soglasje lahko vselej prekličete (info@sarastudio.si). V primeru preklica svojega soglasja bodo podatki, shranjeni o vas doslej, anonimizirani in nadalje uporabljeni le v statistične namene brez prepoznavnosti. Do trenutka preklica soglasja se s preklicem soglasja ne posega v zakonitost obdelave, ki je bila izvedena na podlagi pridobljenega soglasja za obdelavo/uporabo.

Če ste privolili v obdelavo svojih podatkov (točka (a) člena 6 (1) GDPR), lahko svojo privolitev kadar koli prekličete. Preklic vpliva na dopustnost obdelave vaših osebnih podatkov in velja za naprej. Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene ponudniku (točka (e) člena 6 (1) GDPR) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva ponudnik ali tretja oseba (točka (f) člena 6 (1) GDPR), vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; ponudnik preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem; kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

Soglasje lahko prekličete na info@sarastudio.si .

Hramba osebnih podatkov

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun pri ponudniku, za ponudnikovo ugotavljanje vašega zanimanja po nakupu, vgradnji ali servisiranju ponudnikovih proizvodov, za izpolnitev vaših naročil, preveritev vaših plačil in izpolnitev drugih obveznosti ponudnika in/ali vaših obveznosti, za zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo, za zagotovitev, da lahko uporabljate ugodnosti ponudnika, za ponudnikovo pošiljanje e-novic ipd.).

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi zakona, Ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika, Ponudnik hrani do preklica te privolitve s strani posameznika. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, da bi Ponudnik prenehal pošiljati svoje e-novice, bi Ponudnik vse osebne podatke, zbrane v ta namen, izbrisal četudi posameznik, ki je privolil v obdelavo osebnih podatkov za takšen namen, preklica ni podal).

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kot posameznik ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so predvsem: podizvajalci storitev, ki omogočajo in zaokrožujejo ponudnikove storitve, dostavljalci ponudnikovih proizvodov, računovodski servis, odvetniki in drugi ponudniki pravnega in drugega svetovanja, ponudniki obdelave podatkov in analitike, vzdrževalci IT sistemov, ponudniki spletnega gostovanja in pošiljanja e-poštnih sporočil, ponudniki plačilnih sistemov, ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s strankami (CRM).

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Ponudnik ali ponudnikovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov, ki jih obdelujejo, ne bodo izvažali v tretje države z izjemo ZDA, s čimer ste kot posameznik seznanjeni in soglašate. Ponudnik in Ponudnikovi pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke prenesli v ZDA na način, da bodo za prenos sprejeti ustrezni zaščitni ukrepi, tj. tako, da bo za varnost podatkov in njihove obdelave poskrbljeno skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi ter s to Politiko zasebnosti.

Ponudba dodatnih storitev

Osebni podatki se zbirajo, če nam jih sporočite denimo v okviru postopka registracije (npr. e-novice) oz. z uporabo Spletne strani soglašate z uporabo piškotkov.

Vsi osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in uporabljajo skladno z vsakokratnimi veljavnimi določili za varstvo osebnih podatkov v prvi vrsti za namen storitev, ki ste jih naročili, in za obdelavo vaših povpraševanj.

Vaši osebni podatki se v osebni obliki hranijo le tako dolgo, dokler je to potrebno za namene, za katere se obdelujejo oz. do poteka garancijskih, jamstvenih in zastaralnih rokov ter zakonsko določenih rokov hrambe, razen če to v teh določbah o varstvu osebnih podatkov ni določeno drugače.

1. Kontakt

Ko stopite v stik z nami ali komunicirate z nami, npr. po elektronski pošti, preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani ali objave na našem Facebook ali Instragram profilu, shranimo in obdelamo podatke, ki jih vnesete (kot obvezne ime, priimek, vaš elektronski naslov, kot neobvezne pa tudi telefonsko številko in polni naslov, in če je ustrezno, ali osebne podatke, posredovane med pogovorom), da lahko odgovorimo na vaša vprašanja, zahteve ali za namene poslovne korespondence. Podatke, ki jih pridobimo v tem okviru, izbrišemo, ko hranjenje ni več potrebno, razen če obstajajo pravne obveze za shranjevanje podatkov ali če je treba upoštevati obdobja omejitve.

V primeru povpraševanj potrošnikov prek našega internega orodja za upravljanje stikov s potrošniki se osebni podatki običajno izbrišejo po enem letu.

Pravna podlaga: Člen 6 (1) b GDPR.

2. E-novice

Novice vsebujejo novosti, ponudbe in podrobnejše informacije o izbranih blagovnih znamkah iz spletne trgovine. S prijavo na novice, v kateri boste navedli svoje podatke (elektronski naslov kot obvezen podatek in ime, priimek, kot neobvezen), boste prejemali prilagojene informacije o izdelkih in storitvah ter predloge za sodelovanje v promocijah, kot so nagradne igre ali testiranja izdelkov, po elektronski pošti ali z oglaševanjem na vaših kanalih ali kanalih tretjih oseb (npr. na družbenih medijih).

Novice običajno pošljemo enkrat mesečno. V posameznih primerih (npr. za posebne akcije, nagradna igra) gre lahko tudi za tedenska elektronska sporočila.

Če ne želite več prejemati novic, se lahko kadar koli odjavite. Kliknite na povezavo, ki jo vsebujejo vsake novice, in upoštevajte navodila skozi postopek odjave, ali pa nam pošljite svojo odjavo po e-pošti.

Pravna podlaga: Člen 6 (1) a GDPR.

3. Kampanje (nagradne igre, ankete)

Kadar sodelujete v nagradni igri, anketi ali podobnih aktivnostih, shranimo vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete (kot obvezne ime, priimek, vaš elektronski naslov, kot neobvezne pa tudi telefonsko številko in polni naslov, da lahko izvedemo posamezno aktivnost. Podrobnejše informacije o namenu lahko preberete v pravilih in pogojih posamezne aktivnosti.

Zbrane podatke prenesemo v obdelavo pogodbenim obdelovalcem (npr. ponudnikom storitev gostovanja, pogodbeniku za pošiljanje, ponudnikom storitve obdelave) v skladu z zahtevanimi nameni (za izvedbo kampanje).

Vaši podatki bodo izbrisani po zadnji obdelavi v kampanji (glejte pravila in pogoje sodelovanja), razen če je to v nasprotju s pravnimi obvezami za shranjevanje podatkov ali zakonskimi omejitvami.

Vaši osebni podatki so potrebni za izvajanje pogodbe. Svojih osebnih podatkov vam ni treba posredovati. Če svojih podatkov ne zagotovite, ne morete sodelovati v kampanji.

Podrobnejše informacije lahko preberete v pravilih in pogojih posamezne aktivnosti.

Pravna podlaga: Člen 6 (1) b GDPR.

4. Prijavni profil

Z registracijo (zanjo so obvezni podatki ime, priimek, vaš elektronski naslov)  vam nudimo možnost, da napišete mnenja in se naročite na novice.

Zbrane podatke prenesemo v obdelavo zunanjim ponudnikom storitev ali pogodbenim izvajalcem (npr. ponudnikom storitev gostovanja, oglaševalski agenciji, ponudniku analiz) v skladu z zahtevanimi nameni (za izvajanje oglaševanja itn.).

Vaši podatki bodo izbrisani takoj, ko se odjavite iz programa, razen, če je to v nasprotju s pravnimi obvezami za shranjevanje podatkov ali zakonskimi omejitvami. Če želite, da se vaši podatki izbrišejo, se prijavite v svoj uporabniški račun in izvedite postopek odjave, ali pa nam po elektronski pošti pošljite svoj preklic obdelave podatkov.

Pravna podlaga: Člen 6 (1) a GDPR.

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu, na enak način, kot je objavljeno to obvestilo.

Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

Objavljeno s postavitvijo nove spletne strani, 20. julija 2018

logo-Sara-studio-Sezana-akupunktura-bioresonanca-bel

V našem studiu z uveljavljenimi metodami zdravljenja poskrbimo za vaše zdravje, počutje in kakovostno življenje.

Sara Studio d.o.o.

Partizanska cesta 37 a
6210 Sežana

T: +386 (0)5 73 41 281,
+386 (0)31 363 348

E: info@sarastudio.si

2020 Sara Studio d.o.o. | Zasebnost | Politika piškotkov | Izdelava strani: SONUM